Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. decyzją z dnia 18 października 2007r. uzyskała akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla części prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Przyznanie akredytacji nastąpiło w wyniku oceny działalności placówki dokonanej przez Zespół Akredytacyjny powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W trakcie wizyty akredytacyjnej w dniu 27 września 2007 oceniono między innymi:

  • bazę lokalowa i wyposażenie w środki dydaktyczne,
  • kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne kadry,
  • materiały metodyczno-dydaktyczne.

    

Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie akredytacji oraz załączonej do niego dokumentacji i zapoznaniu się z oceną placówki, przeprowadzoną przez zespół akredytacyjny stwierdził, że Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. spełnia warunki określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wymagane do uzyskania akredytacji.

Otrzymana akredytacja stanowi zewnętrzne poświadczenie stwierdzające, że nasza placówka zapewnia wysoką jakość kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zatrudniając do realizacji programów kadrę o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

Proces kształcenia odbywa się w bazie szkoleniowej kompleksowo wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne, co zapewnia jego prawidłowy przebieg i umożliwia prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami programowymi.

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab